Strategisk konsulenttjenester

Strategisk konsulenttjenester

Integrasjon er på veldig mange måter avgjørende for suksess, noe som markedet og kunder på alvor begynner å innse og prioritere i sine valg av leverandører. På iBiz Solutions skaper vi forretningsverdi gjennom effektivisering av både interne og eksterne virksomhetsprosesser. Vi konkurrerer ikke med de store breddeleverandørene av IT-tjenester. Vi er overbevist om at vårt fokus på spisskompetanse, IT-arkitektur of integrasjon kommer til å gi en større verdi for kundene i dag og i fremtiden. 

Vi har med utgangspunkt i vår erfaringer utviklet og laget metodikker og prosesser som virkelig gjør en forskjell og gir en merverdi for våre kunder. Vår modell iBiz Solutions Integration Framework gjør det enklere for å forstå hvordan vi jobber, hvorfor vi gjør ting i forskjellige steg og rekkefølge samt hvorfor dette leder til verdi og nytte for våre kunder. 

Vi har en proaktiv måte å jobbe på der vi i våre leveranser både har fokus på efftivitet og kvalitetssikring. Vi har standardiserte og automatiserte prosesser for bygg og deployment, tester og versjonshåndtering. Vi har også erfaring med å jobbe med industri og teknologispesifikke formatstandarder.

Velkommen til å utfordre oss!

Les mer

Tekniske konsulenttjenester

Tekniske konsulenttjenester

Dyp og bred teknisk kompetanse er nøkkelen til en vellykket leveranse, uavhengig av plattform og teknologivalg. Våre konsulenter er absolutt i toppsjiktet innen integrasjon på Microsoft teknologi. Bred og dyp kompetanse i kombinasjon med mange års erfaring fra noen av Nordens største og mest komplekse integrasjonsprosjekter har gitt iBiz Solutions muligheter til å gi maksimal verdi til våre kunder i leveransen.

Samtlige leveranser fra iBiz Solutions følger en strikt og veltestet leveransmodell. Vår leveransmodell er prosessorientert og på den måten sikrer forvaltningsbar integrasjonsløsninger. Dette skjer gjennom en arbeidsprosess der vi i hvert steg i utviklingen definerer et antall aktiviteter og et antall dokumenter som implementeres. Resultatet er integrasjoner som er vel dokumenterte, enhetlige og som allerede fra begynnelsen er tilpasset for effektiv forvaltning. 

All utvikling hos iBiz Solutions ligger på Microsoft Team Foundation Server som er tilpasset spesielt for å håndtere integrasjonsprosjekt og de krav denne typen av løsning krever. Vår metodikk sikrer maksimal kvalitet, effektivitet og innsyn for samtlige partner. 

Velkommen til å utfordre oss!

Les mer