Forretningssystem

Christen Rehn, CIO, Felleskjøpet:

“I introduksjonsprosessen av M3 inviterte vi tidlig inn iBiz Solutions i prosjektet for å sørge for at integrasjonsutviklingen ble en prioritert del. Takker være deres massive erfaring fra systemintegrasjon av forretningssystemer og med støtte av rammeverket Integration Framework,fikk vi muligheten til å utvikle smart, forvaltningsbar integrasjoner i vår BizTalk plattform allerede fra starten av. Det har ført til en et mer effektivt prosjekt og fremfor alt en mulighet til å holde nede totalkostnaden gjennom å få en mer kostnadseffektiv forvaltning”.

Felleskjøpet er en medlemsorganisasjon for landbruk i Norge med målet om å styrke sine 44000 medlemmers økonomi på både kort og lang sikt. De håndterer 97 butikker, 50 kornlager, 40 verksteder og 12 fabrikker. I sin IT strategi har man besluttet å implementere et felles forretningssystem for hele konsernet for å optimalisere virksomheten og minske totalkostnaden for IT. M3 ble valgt og ett av nordens største ERP prosjekt ble startet. For å håndtere alle integrasjoner som måtte utvilkes i et komplisert prosjekt som dette, valgte man å søke hjelp hos iBiz Solutions. iBiz Solutions har etablert en integrasjonsstrategi, utviklet og testet løsningen, satt den i drift og til slutt forvaltet den. Et tett samarbeid med leverandører av M3 og et fokus på å utvikle agile og forvaltningsbare integrasjoner samt å kommunisere integrasjonsstrategien internt i orgasnisasjonen ble suksessfaktorene for prosjektet. 

Bli kjent med oss

Bli kjent med oss

Vi har lagt merke til at måten vi tilnærmer oss og håndterer oppdrag på er noe som har blitt verdsatt av våre kunder. Vi får kontinuerlig høre fra våre kunder at de opplever at vi lytter og agerer etter deres spesifikke behov og situasjon. Vårt fokus er å forstå kunden og det er også grunnlaget for å kunne foreslå riktig løsning. Det er et fokus som også styrker oss selv i vår egen vekst og utvikling -  en styrke som skaper trygghet og fremmer kreativitet.

 

Les mer