CRM

Arne Bjørn Mildal, Direktör IKT & E-handel, Løvenskiold Handel AS: 

“iBiz Solutions er en pålitelig og effektiv partner. De hjalp oss med å etablere en integrasjonsstrategi og plattform som kommer til å bli avgjørende for suksessen til alle våre større IT-prosjekt, deriblant vår seneste ERP-prosjekt. iBiz hjalp oss med å digitalisere hele salgskjeden med effektive, smarte og forvaltnigsbare integrasjonsløsninger.

iBiz Solutions och Løvenskiold Handel har i mange år hatt et samarbeid der vi blant annet har utarbeidet og etablert plattform, strategier, utvikling og forvaltning av integrasjonen. Når Løvenskiold Handel eksempelvis innførte nytt ERP system valgte man å gjøre det med BizTalk som integrasjonsmotor. Det ble utviklet et stort antall integrasjoner for å håndtere hele innkjøps og salgkjeden med innkommende og utgående ordre, tilbakemedldinger på ordre, leveringsvarsel og faktura. Flere ulike versjoner og dialekter av EDIFACT anvendes for kommunikasjon mot eksterne parter. Etter hvert som nye leverandører og kunder kommer og flere systemer legges til, kreves det en fleksibel og forvaltningsbar integrasjonsløsning. Noe som vi i iBiz Solutions har en lang erfaring med å håndtere. 

We are integration

We are integration

Vi skal bli best i Norden på systemintegrasjon, og vi er på god vei. 

En av grunnene til at vi strever for å bli nummer en er bla annet for at kundene alltid skal kunne stole på at vi alltid har ypperste kompetanse innen vårt område. Vi skal ikke bli en leverandør som er "en i mengden" eller som en hvilke som helst annen breddelverandør. En kunde som velger å jobbe sammen med iBiz har valgt en partner som kommer til å jobbe med å levere de beste løsningene som gir maksimal verdi ved hjelp av integrasjon. Våre kunders utfordringer motiverer oss til å hele tiden jobbe med å utvilke oss. 

Les mer