Personal Data Policy

Det nye regelverket, GDPR, krever blant annet at behandling og håndtering av personopplysninger behandles på en korrekt måte.
Det er en selvfølge at iBiz Solutions følger dette regelverket. Vi har derfor samlet all relevant informasjon om hvordan vi i iBiz Solutions sikrer at vi følger GDPR kravene i et Policy dokument her. Du vil finne vår Policy og kontaktpersoner hos oss relatert til GDPR her: https://www.ibiz-solutions.se/personal-data-policy

Vi anbefaler at dere bli bekjent med vår Policy.

Om dere har noen spørmål relatert til GDPR og vår Policy så hjelper vi gjerne med å besvare disse.
Allan Hallén, VD, allan.hallen@ibiz-solutions.se
Caroline Österberg, Personuppgiftsombud, caroline.osterberg@ibiz-solutions.se