BizTalk Server ekspertise

BizTalk Server ekspertise

Med over 12 000 installasjoner verden over er BizTalk Server en grunnmur i mange integrasjonsløsninger og en nøkkel til å automatisere alt fra prosesser for å håndtere banktransaksjoner og pasientdata til lagerstyrning og transportinformasjon. BizTalk Server er også et produkt med bred bruksområde som inneholder verktøy og ferdige komponenter for å koble seg til å tolke protokoller og transporter dine systemer og partnere anvender. Uavhengig om det er i ditt datasenter eller i skyen. 

Les mer

Microsoft Azure ekspertise

Microsoft Azure ekspertise

Azure App Services og skyintegrasjon er endelig her. Azure App Service tilbyr unike muligheter for skyintegrasjon der man enten kan kjøre alt i skyen eller en hybrid løsning med lokalt nettverk. Man kan orkestrere, knytte til og vedlikeholde dine integrasjoner fra din favoritt nettleser. App Services kominerer styrken fra BizTalk i B2B/EDI verden med fleksibilitet og smidighet i den hete API-verden.

Les mer

Application Lifecycle Management (ALM)

Application Lifecycle Management (ALM)

Effektiv og korrekt lifecycle management er kritisk for alle typer av programvareprosjekt og integrasjonsløsninger er ikke noe unntak.

BizTalk Healtcheck

BizTalk Healtcheck

iBiz Solutions Health Check av ditt Microsoft BizTalk Server miljø er det verdifulle første steget mot å oppnå optimal ytelse og sikkerhet.

BizTalk Disaster/Recovery

BizTalk Disaster/Recovery

I utviklingen av en Disaster/Recovery rutine vil man tydliggjøre hvordan eventuelle krisesituasjoner skal håndteres samt rammeverk for ulike scenarier. 

iBiz komponenter

iBiz komponenter

Før eller senere vil det alltid være behov for å tenke utenfor boksen. iBiz Solutions har et bibliotek av ferdige komponenter som er gratis og med åpen kildekode. 

BizTalk installasjon

BizTalk installasjon

Vi har ved hjelp av våre erfaringer og kompetanse bygget en prosess på hvordan BizTalk skal dimensjoneres og konfigureres.

Kontakta oss