We are integration

Vi skal bli best i norden på systemintegrasjon.

Og vi er på god vei.

I vår hverdag er vi omringet av integrasjonsløsninger. Følsomme prosesser som får ulike systemer til å snakke med hverandre, mengder av informasjon som blir sendt og skal nå sine mottakere. Dette er prosesser som forenkler våre liv og gjør transaksjoner tryggere. Det gjør vårt arbeid inspirerende og stimulerende. Et par tastetrykk og et nytt landskap er bygd opp. 

Dyp kompetanse krever bred kunnskap. Men måten vi ser det på så holder det ikke bare med teknisk ferdighet for å lykkes. Det innebærer også evnen til å lytte, stor interesse for å sette seg inn i kundenes ulike behov, driv og evne til å time riktig. Noe som bekreftes av våre erfarne integrasjonskunder.

De forskjellige utfordringene  gjør at vi stadig utvikler oss og gjør at det aldri blir ensformig å jobbe med integrasjon. Våre konsulentoppdrag kan den ene dagen innebære integrasjoner av HR-løsninger og neste dagen innebære ERP- system. For å sørge for at våre konsulenter skal ha en trygghet om at de hele tiden har tilgang til hele selskapets kompetansebase og ta initiativ til innovative løsninger, bygger vårt arbeidssett  på at vi kontinuerlig deler erfaringer og verktøy internt. En verdi som har blitt en av våre største styrker for konkurransefordeler.

 

Vår misjon er å skape administrerbar integrasjon som muliggjør innovasjon.

Det uttrykker på en bra måte hva vi drives av og hvordan vi tenker  og løser våre kunders forretnings, kommunikasjons og informasjonsutfordringer. The iBiz way

 

Skaper

handler om at hver enkelt løsning er spesifikk ut fra kundens behov og forutsetninger. Unik men basert på velprøvd struktur.

Administrerbar

en langsiktig løsning som er person-uavhengig og mulig å videreutvikle.

 Integrasjon

forenkler hverdagen, forbedrer flyten og frigjør kapasitet.

Vårt strategiske valg om å fokusere og bli best på integrasjon er ikke en tilfeldighet. Vi ser tydelige utfordringer både nå og i fremtiden. Spesielt å finne muligheter for ulike systemer til å kunne forstå hverandre og samhandle er noe som vil gjøre en enorm forskjell. Det er ikke bare vår oppfatning. Selskap innen alle bransjer regner integrasjonsbehovet/problemet som en av sine viktigste utfordringer.

Våre kunder skal alltid kunne forvente seg maksimal nytte av løsningen og ypperste kompetanse fra oss innen vårt område. Det er slik vi skiller oss ut fra “en konsulent i mengden” og hvilken som helst annen breddeleverandør. Og det er slik vi blir nummer 1.

Hör en av våra kunder ge sin bild av att jobba med oss som specialiserad aktör: 

Daniel Hasslund, Senior IT Manager Application Management, Caverion Sverige

”Nyttan för oss att arbeta med en nishad aktör som iBiz Solutions är att vi vet att vi får spetskompetensen, vi vet att de månar om våra behov, är villiga att lyssna in våra behov och levererar en flexibel produkt till bra kostnad och bra slutresultat.” 

Vi har bestemt oss

Vi har bestemt oss

Vi skal tilby og levere de beste løsningene til våre kunder. For å bygge spisskompetanse og ha en samlet kunnskapsbase så har vi valgt å bygge sterke relasjoner med noen utvalgte partnere. Slik kan vi sikre at vi over tid tilbyr systemintegrasjon med muliggjør innovasjon. Samtidig som vi har gjort riktig teknisk valg for å møte våre kunders utfodringer og muligheter. Med vår ansattes kompetanse og erfaringer sikrer vi en forvaltningsbar løsning over tid. 

Les mer