Den engasjerte spesialisten

Våre kvalifiserte og kompetente medarbeidere er ofte ute hos våre kunder i Norden. Men de har sine faste baser på fem ulike steder: Karlstad, Stockholm, Oslo, Norrköping og Gävle. Vår hverdag er variert og består blant annet av møter, dialog og samtaler med folk med mange ulike roller og stillinger hos våre kunder og oppdragsgivere, noe som gjør arbeidet enda mer interessant.

 

Vi har kontinuerlig og nær kontakt mellom kontorene, ofte for å dele erfaringer og kunnskap, men også for å samarbeide i prosjekter og caser.

 

Måten vi tar på oss og håndterer oppdrag har resultert i suksessfulle prosjekter, noe som våre kunder setter pris på. Vi får kontinuerlig høre fra våre kunder at de opplever at vi lytter og agerer etter deres spesifikke behov og situasjon. Noe som skaper riktig verdi for hver eneste kunde. Vårt fokus er å forstå kunden og det er også grunnlaget for å kunne foreslå riktig løsning. Det er et fokus som også styrker oss selv i våre egen vekst og utvikling -  en styrke som skaper trygghet og fremmer kreativitet.

 

Vi vokser på en jevn, organisk og kontrollert måte. Vi tiltrekker oss både erfarne spesialister som vil jobbe hos en bransjeleder så vel som nye talenter som vil være med å utvikle systemintegrasjonsløsninger i ypperste toppklasse.

 

Levende verdigrunnlag med sterkt driv.

Selv om vi har det gøy på jobb sammen, så er det våre kunder vi er her for. Det er deres utfordringer som preger vår hverdag. Vi opplever hele tiden komplekse oppdrag som både er spennende og stimulerende. Det skaper et kreativt miljø både på kontoret og ute i felten i nært samarbeid med kunden. For å dele erfaringer og inspirere hverandre i hverdagen samtidig som vi styrker samholdet sørger vi for at kontorene treffes med jevne mellomrom. Noen ganger reiser vi vekk sammen for å kombinere faglig og sosiale aktiviteter. Vi får da sikret, forsterket og videreutviklet kulturen og verdigrunnlaget vårt. Hvem vi er, hva vi står for og hva vi drives av har vi sammenfattet i et verdigrunnlag. Det som er fundamentalt viktig for oss er at vi ikke bare sier fine ord uten at det speiler hver enkelt av oss, både internt og eksternt.

 

Vi har bestemt oss - Vi lever og lar våre omgivelser få oppleve vårt verdigrunnlag hver dag.

  • Ærlighet - som for oss innebærer total åpenhet gygge sterke relasjoner med gjensidig respekt
  • Mot - Gjennom trygghet skape trygge rammer for kunden i sin besluttningsprosess
  • Engasjement - Vises av aktiv handling fra vår side gjør det mulig å overgå forventningene
  • Langsiktighet - Gjør oss bedre i nuet levere verdi til kundene som gjør en forskjell - både langsiktig og kortsiktig
  • Kvalitet - er ønsket effekt veien frem til en løsning man er stolt av.

Ta din plass blant de beste

Ta din plass blant de beste

Å jobbe i iBiz Solutions innebærer å jobbe innenfor et område i stadig utvikling. Et område som virkelig kan gjøre en positiv forskjell hos våre kunder og bidra til suksess innenfor deres kjernevirksomhet. Vi drives av det og trives med å ligge i forkant. 

Det er krevende, men det er viktig for oss at alle våre ansatte blir kjent med hele selskapets kollektive kompetanse. En måte å jobbe på som gjør våre kunsulenter komfortable med å utfordre og stille kritiske spørsmål. Noe som vi mener er en forutsetning for å kunne sikre langsiktighet og kvalitet i leveransen. 

Les mer